SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

GDPR/Dataskyddsförordningen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna bedriva en fungerande skolverksamhet samt fritidshemsverksamhet.

Vi har fått dina uppgifter från Folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Dataskyddsförordningens kap. 6.1, led E. Dina uppgifter kommer att bevaras enligt gällande arkivlagstiftning. Skolhälsovården har ett eget register som är sekretessbelagt.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skolans verksamhetssystemleverantörer och komma att delas med kommunens ekonomiförvaltning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vissa uppgifter t.ex. uppgifter om religion och hälsa är känsliga. Skicka därför inte känslig information till oss via e-post eller SMS.

Mer information hittar du här

Senast ändrad: 2018-07-02

Scrolla upp