SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Tallen 3 - 5 år

text på dörr, välkommen till Tallen

Telefonnummer: 0223-440 29

Förr i tiden kallade man förskola för dagishem, men idag är förskolan inget "hem". 1998 fick vi en Läroplan som lyfter fram barnens utveckling, och som klargör vad vi är och vad vi ska arbeta med. I huvudsak handlar det om att....:

  1. Förskolan är ett komplement till hemmet.
  2. Förskolan ska anlägga grunden till ett livslångt lärande.

Vi utgår alltså från vår läroplan när vi planerar dagarna på Tallen. Det finns olika delar i den som beskriver vad vi ska fokusera på, nämligen normer och värden, utveckling och lärande samt barns inflytande.

Våra barn - en annan jag

Tillvaron på Tallen ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som kommer till oss. Det är viktigt att barnen möter vuxna som ser deras möjligheter. Att barnen känner sig trygga och viktiga är nödvändigt för att de ska kunna växa i en inspirerande miljö där de har tillit till sin förmåga och vågar utmana sig själva. På Tallen har vi en väldigt utpräglad och nära barnsyn som i korthet innebär att vi söker nära samspel och behandlar barnen som "en annan jag". Vi intresserar oss för barnen, tar deras känslor och behov på allvar, -respekterar- ser, och -hör dem, men framförallt, uppskattar dem som personer i sitt ”blivande”. I ett sådant samspel hoppas vi att deras självkänsla kan hämta näring och växa. Denna värdegrund kompletterar vi med vår likabehandlingsplan som ni kan läsa mer nedan.

"Jag vill, jag vågar, jag kan"


I en trygg miljö där man kan få vara sig själv och vara omtyckt för den man är, kan barn lära och utvecklas.

Ett engagerat barn som vill skapa mening och förstå sin omvärld genom att ställa frågor, diskutera och utforska ser vi som ett lärande barn.

Demokrati, delaktighet och barns inflytande är därför nyckelord i vår verksamhet vilket t ex innebär att vi arbetar mycket med frågor kring jämställdhet. Demokratiska arbetssätt leder bland annat till att barn och pedagoger tillsammans deltar och fattar beslut som rör vår vardag. Därför utgår vi från barnens egna frågor och funderingar i undervisningen och arbetar ämnesövergripande med det barnen riktar sitt intresse mot. Detta gör verkligen dagarna mångsidiga och spännande !


Buffébord

Buffébordet. Här tar barnen på Tallen frukost, lunch och mellanmål.

Saperevägg

Saperevägg. Här sopsorterar vi också.

Senast ändrad: 2018-02-15

Scrolla upp