SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kastanjen 1 - 5 år

Telefonnummer: 0223-44027
Epost: bjorkbacken.kastanjen@edu.fagersta.se
Instagram: bjorkbacken.kastanjen

På kastanjen arbetar  en förskolelärare och två barnskötare. I dagsläget har vi 18 barn mellan 1-5 år.
På kastanjen lägger vi stor vikt vid fasta rutiner, en trygg barngrupp. Barnen ska känna att dom kan, vill och framför allt vågar, utifrån sina förutsättningar. Vi lägger stor vikt i att barnen får stöd att utveckla sin självkänsla och -jag kan. Vi uppmuntra barnens intresse genom att ställa produktiva frågor och vi använder oss av pedagogisk dokumentation när vi tillsammans reflekterar med barnen. Vi använder oss av hjälpmedel som bildstöd och tecken som stöd i verksamheten.


Tillsammans skapar vi miljöer för barnen att uttrycka sig på olika sätt. Vi erbjuder olika material och miljöer som stimulerar barnens lek och utveckling. Vi fångar upp barnens intressen och skapar vår egna miljö tillsammans.
Vi har olika färger i våra rum för en anpassad känsla i vår miljö. Vi har material tydligt presenterat, tillgängligt för att barnen själva ska kunna göra aktiva val och där materialet tillåts användas utifrån barnens tankar och önskemål. Vi har skapande rum/ naturvetenskapsrum, konstruktionsrum, staden -ett rum för roll lek, teknik/ matematik hörna. Alla rum skapas efter läroplanens mål för utveckling och lärande.

Röda rummet

Röda rummet

Samlingsrummet

Samlingsrummet

djurhörna

Djurhörna

stadens kiosk

stadens kiosk

Staden

Staden

Lilla bibloteket

Lilla bibloteket

Senast ändrad: 2019-12-23

Scrolla upp