SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Aktuellt på Tallen

Välkomna tillbaka till en ny och spännande termin !!

Snart går vi in årets första höstmånad- och givetvis kommer vi arbeta kring årstidsväxlingen samt uppmärksamma de gemensamma traditionerna. Uppstarten blir "RUN FÖR RIGHTS" där vi springer för allas rättighet att vara och älska den man vill. Detta är del av arbetet med Barnkonventionen samt förskolans profil Hållbar Utveckling.

Arbetet med Sapere fortskrider med de aktuella säsongsfrukterna/ grönsakerna.

Vår målsättning är att stärka sammanhållningen i vår nya barngrupp och därmed fokusera på arbetet med Normer och Värden. Vi inriktar oss mot de aktuella diskrimineringsgrunderna månadsvis i enlighet med ”Plan för åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling"- först ut är ”kön”.

Vårt fokus i arbetet med Grön Flagg är: Hållbar konsumtion, Vill ha- Behöver samt Återanvändning eller sk ”ReUse”.


 

 

 

 Senast ändrad: 2019-09-26

Scrolla upp