SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Försäkringar


Fagersta kommun har tecknat avtal med Svedea, för försäkringsperioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31. Olycksfallsförsäkring gäller för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen.

Varje barn i för- och grundskola är försäkrad under skoltid. Barn på fritids är försäkrade under verksamhetstid.

Det kan vara exempelvis:

  • lektioner
  • raster
  • idrott
  • lägerskolor
  • utflykter
  • studiebesök
  • simundervisning.

Försäkringen gäller vid direkt färd till och från dessa verksamheter – när man går till skolan och när man går hem från skolan. Däremot gäller inte försäkringen barnets fritid.

Försäkringen täcker kostnader för läkare, tandskador, resor, eventuella merkostnader samt invaliditet och ersättning vid dödsfall.

Om en skada inträffar ska man som vårdnadshavare söka läkare eller tandläkare och anmäla skadan till Svedea:
Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress angiven nedan.
Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på vår hemsida, www.svedea.se/foretagsforsakring
Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se

Ersättning lämnas även för resor under den akuta sjuktiden mellan fast bostad och skola eller ordinarie
arbetsplats med särskilt transportmedel för att kunna utföra ordinarie yrkesarbete eller delta i skolarbete,
om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna skall godkännas på förhand av Svedea.

För utlägg som uppkommit skickar vårdnadshavare in läkarintyg, räkningar och originalkvitton till Svedea. Skadade kläder och andra föremål ska inte kastas innan Svedea godkänt detta. Viktigt är att spara alla originalkvitton.


Senast ändrad: 2020-08-19

Scrolla upp