SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Försäkringar


Fagersta kommun har tecknat avtal med Folksam, för försäkringsperioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Olycksfallsförsäkring gäller för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen.

Varje barn i för- och grundskola är försäkrad under skoltid. Barn på fritids är försäkrade under verksamhetstid.

Det kan vara exempelvis:

  • lektioner
  • raster
  • idrott
  • lägerskolor
  • utflykter
  • studiebesök
  • simundervisning.

Försäkringen gäller vid direkt färd till och från dessa verksamheter – när man går till skolan och när man går hem från skolan. Däremot gäller inte försäkringen barnets fritid.

Försäkringen täcker kostnader för läkare, tandskador, resor, eventuella merkostnader samt invaliditet och ersättning vid dödsfall.

Om en skada inträffar ska man som vårdnadshavare söka läkare eller tandläkare och anmäla skadan till Folksam: 0771-960 960 eller på folksam.se, som därefter skickar en skadeanmälan.

Behöver barnet taxi till och från förskolan, ska intyg begäras av behandlande läkare där även tiden för transportbehovet ska framgå. Innan taxiresor kan beställas måste Folksam kontaktas.

För utlägg som uppkommit skickar vårdnadshavare in läkarintyg, räkningar och originalkvitton till Folksam. Skadade kläder och andra föremål ska inte kastas innan Folksam godkänt detta. Viktigt är att spara alla originalkvitton.

FÖRSÄKRINGSBESKEDPDF


Senast ändrad: 2018-01-23

Scrolla upp