SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Central Elevhälsa

Elevhälsan i skolan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, samt stödja elevernas utveckling mot läroplanens och kursplanernas mål.

I Fagersta sker det mesta av elevhälsoarbetet under respektive rektors ledning i elevhälsoteam/stödteam på varje skola. I teamen ingår rektor, ev biträdande rektor, specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator och eventuellt annan personal som rektor utser.

På övergripande nivå finns skolläkare och skolpsykolog. Besök hos skolläkare bokas via respektive skolas skolsköterska. En samordnartjänst finns för övergripande uppdrag inom elevhälsan. Kontakt med skolpsykolog går genom respektive skolas elevhälsoteam till samordnare som förmedlar kontakt. Samordnare ansvarar även för mottagande i grundsärskolan, samt ansökningar om tilläggsbelopp. Logopedtjänst köps in externt.

Skolläkare: Anders Södergård

Skolpsykolog: Per-Erik Hästö

Logoped: Tjänsten köps in

Senast ändrad: 2020-09-08

Scrolla upp