SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Avgiftskontroll

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2018? Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Därför genomför Fagersta kommun en kontroll av avgiften som betalats in under år 2018. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Kontroll för rättvisa

Om kontrollen visar att du betalat fel barnomsorgsavgift, kommer vi att justera det. Har du betalat för låg avgift skickas en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Har du betalat för hög avgift görs en återbetalning.

Återbetalningar och fakturor kommer att regleras under året 2020.
Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Information

Om din faktura gäller för fritids:
Per Olsskolan, 0223-442 34 eller maila till avgiftskontroll.perols@edu.fagersta.se
Mariaskolan, 0223-442 84 eller maila till avgiftskontroll.maria@edu.fagersta.se
Alfaskolan, 0223-442 68 eller maila till avgiftskontroll.alfa@edu.fagersta.se

Om din faktura gäller för förskolan

Förskoleavdelningen: 0223-449 08 eller avgiftskontroll@fagersta.se


OBS! Om ni har autogiro på barnomsorgsfakturorna idag så kommer fakturan att dras automatiskt vid förfallodatum.

Kan jag få information om avgiftskontrollen på olika språk?
Ja här kan du ladda ner faktabladPDF på olika språk: fagersta.se/avgiftskontroll. Faktablad finns på engelska, finska, somaliska, arabiska och tigrinja. 

Den här kontrollen genomförs varje år, kom ihåg att meddela din rätta inkomst i Hypernet.

Senast ändrad: 2020-05-27

Scrolla upp