Rekommendera Skriv ut

Engelsbergs bruk

 

tur-sev-eng

Information om de guidade visningarna

En guidad visning tar cirka 1 timme och 30 minuter. Guidningen börjar framför huset mitt emot toalettbyggnaden vid Engelsbergs Bruk. Gruppvisningar kan bokas året runt hos Fagersta Turism. Till ordinarie visningar kan biljett köpas på Besökscentrum i Ängelsberg (finns i Galleri Ängelsbergs brukshandel, mitt i samhället) eller direkt av guiden. Det finns audioguider på engelska, tyska och svenska att låna av guiden. Se priser och visningstider i högra spalten.

Hela eller delar av den guidade visningen sker utomhus eller i ouppvärmda utrymmen. Vid kyligare dagar och under lågsäsong kan det därför vara bra att ta med varmare kläder. Under vår, höst och regniga dagar kan gräset vara vått och vi rekommenderar därför att ni har vattenavvisande, rejäla skor.

Våra guider har sin egen, personliga framställning av besöksmålet men vad man får se under en guidad visning är detsamma för alla. Engelsbergs bruk är ett brukssamhälle, vilket innebär att man rör sig i ett område som sträcker sig cirka 400 meter från start till slut.

En ordinarie guidad tur börjar med en beskrivning av den omkringliggande miljön och hyttans exteriör. Guidningen fortsätter sedan med ett besök vid rostugnen vidare in i hyttan. Väl inne i hyttan får man se masugn, malmkross samt ett fungerande vattenhjul. På vägen till herrgården ges information om de byggnader man passerar som hörde bruket till. Den guidade visningen avslutas med ett besök inne i herrsmedjan där maskineri och instrument för bearbetning av järn finns bevarat.

Tillgänglighetsinformation - Engelsbergs bruk

 

tur-sev-eng-unesco110329 

Världsarvet

Engelsbergs bruk räknas som ett av världens främsta industriminnen och finns sedan år 1993 på UNESCO:s världsarvslista – med motiveringen att Engelsberg är ett utmärkt exempel på en betydande europeisk industri med bevarade byggnader som hytta, smedja, kontor och arbetarbostäder från 1600- till 1800-talen. Byggnaderna och det mesta av den tekniska utrustningen finns kvar. Vattenhjul, kross, blåsmaskin och hamrar fungerar fortfarande och det gör att masugnen och smedjan på Engelsbergs bruk är unika. Engelsberg var ett av de viktigaste järnbruken i världen och det var denna typ av järnbruk som gjorde att Sverige blev en av världens största järnproducenter.

Den så kallade världsarvskonventionen antogs av UNESCO:s generalkonferens år 1972. Sverige anslöt sig år 1984 och idag har mer än 160 stater undertecknat den. Konventionen till världens kultur- och naturarv är ett instrument genom vilket stater frivilligt åtar sig att skydda objekt inom sitt territorium. Objekten ska vara av så framträdande värde att deras skydd är en angelägenhet för hela mänskligheten.

De ska ha ett universellt värde ur konstnärlig, historisk eller vetenskaplig synpunkt eller som betydande naturvärden. I dag finns över 900 objekt på listan varav  tre fjärdedelar är kulturobjekt. Några exempel på världsarv är: gravmonumentet Taj Mahal i Indien, kinesiska muren, frihetsgudinnan i New York och pyramiderna i Egypten.

I Sverige har femton objekt valts in på världsarvslistan – förutom Engelsbergs bruk är bland andra Drottningholms slottsområde, hällristningsområdet i Tanum, skogskyrkogården i Stockholm, Luleå gammelstad, Lapponia, radiostationen Grimeton och Struves meridianbåge med på UNESCO:s lista.

Historia

För över 600 år sedan kom en tysk bergsman till våra trakter. Han byggde sig en hytta, "benning", mellan sjöarna Snyten och Åmänningen. Eftersom hans namn var Englika kom denna benning att kallas Englikobenning – nuvarande Ängelsberg.

Även om det var han som gav Ängelsberg dess namn, är det väl knappast han som blev den störste "kändisen" i släkten. Hans sonson var nämligen den riksbekante Engelbrekt.

Engelsbergs bruk räknar sin historia från 1600-talets slut då Per Larsson Höök – adlad Gyllenhöök – köpte ett stycke land av bergsmännen och anlade en nu försvunnen hytta norr om herrgården. Innan dess hade man bedrivit järnhantering på platsen ända sedan 1300-talet, till att börja med av den bergsman som bosatte sig där och gav den dess namn – Englikobenning – och sedan av bergsmän som hade andelar i hyttan.

Under större delen av 1700-talet ägdes Engelsbergs bruk av familjen Söderhielm och på 1800-talet av familjen Timm. År 1916 sålde Clas Gabriel Timm det till generalkonsul Axel Ax:son Johnson som lade bruket under Avesta Jernverks förvaltning. Numera ägs och förvaltas Engelsbergs Bruk av Nordstjernan AB.

tur-sev-engelsbergs-hytta

Hyttan

I hyttan framställde man tackjärn genom att med hjälp av träkol smälta malm och kalksten i masugnen. Engelsbergs masugnsanläggning är en av få mulltimmerhyttor som finns bevarade i landet. Masugnspipan isolerades med jord eller mull och hölls ihop av en timmerkonstruktion. De äldsta delarna av bebyggelsen och industrianläggningarna härrör från 1770-talet. Vid denna tid byggdes även de båda slaggstenstornen. Rostugnen kom till på 1870-talet då bruket byggdes om för sista gången och fick sitt nuvarande utseende. År 1919 blåstes masugnen ned för sista gången.

tur-sev-bruk-smedja-130125

Herrsmedjan

I smedjan färskades järnet – det hettades upp och bearbetades under smälthammaren. Räckhammaren hamrade ut smältstyckena till stänger. Den första hammarsmedjan byggdes här redan år 1624 och fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad år 1845. Produktionen bestod av stångjärn till dess att lancashiremetoden infördes i slutet av 1800-talet. Då inriktade man sig på att tillverka smältstycken som sändes vidare för bearbetning vid andra bruk.

tur-sev-herrgard-130204

Herrgården

En allé leder fram till den nuvarande herrgården som byggdes år 1746 för att ersätta en äldre mangård som brann ned. Den fick då dess tidstypiska utseende med två våningar och brutet och valmat tak. Engelbrektsflygeln från 1600-talet användes som kök till herrgården. Eftersom det var ganska trångt och brukspatronen hade nitton barn, byggdes den västra Söderhielmska flygeln till år 1780.

tur-sev-slaggtorn-130125

Övriga byggnader

Engelsbergs bruk kom så småningom att bestå av upp mot ett femtiotal byggnader. Förutom mulltimmerhyttan och hammarsmedjan fanns det även ett våghus, där kol- och malmfororna vägdes. I dagkarlsbyggningen eller "krogen" som den också kallades fanns utskänkning av brännvin och övernattningsmöjligheter för de som gjorde dagsverken på bruket.

År 1917 byggdes en lancashiresmedja med valsverk. Där inryms idag en mekanisk verkstad för ventiler i rostfritt stål och specialmaterial. Man kan även se de två brukskontoren, trädgårdsmästarvillan, slaggstenstornen, spannmålsmagasinet, arbetarbostäderna och ladugården, där Nordstjernans centralarkiv idag finns.

Promenadstigar

Den som vill njuta av de vackra omgivningarna runt bruket, kan följa de slingrande promenadstigar som finns i området. Stigarna går från stationssamhällets arkitektritade villor, förbi Sågholmen med den före detta fiskodlingen, genom bruksområdet, över Snytenån till gamla landsvägen mot Stabäcks bergsmansby.

Stigarna är skyltade och med hjälp av foldern "Vandring runt Engelsbergs bruk", utgiven av Ekomuseum Bergslagen, kan man läsa sig till platsens spännande historia.

 • Besöks- och öppettider

  2014

  3 maj15 juni
  Guidad visning lördag, söndag och helgdag 11.00
  21 juni –17 augusti
  Guidad visning dagligen 11.00, 13.30* och 15.30
  23 augusti - 28 september
  Guidad visning lördag och söndag 11.00
  * Visning 13.30 är en bruksvandring – med människan i centrum (bagarstugan visas)

  Dramatiserade visningar: Söndag 27 juli och 3 augusti kl. 13.30. Ordinarie visning 13.30 utgår dessa dagar.

  OBS! 17–18/5, 14–15/6 och 21–22/6 endast visning av hyttan och bagarstugan

  Förbokade grupper året om.
  Bokningar sker via Fagersta Turism

  Visningstid:
  Cirka 1 timme 30 minuter.
  Guidningen börjar vid huset mitt emot toalettbyggnaden vid Engelsbergs Bruk.

 • Kontakt

  Fagersta Turism
  +46 (0)223-131 00
  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

  Postadress
  Fagersta Turism
  S-737 80  Fagersta

  Tillgänglighetsinformation
  Tillgänglighetsinformation - Engelsbergs bruk

 • Nämnd/Direktion/Styrelse

 • Priser och avgifter

  Priser enskilda besökare

  Engelsbergs bruk, guidad tur
  65 kronor

  Engelsbergs bruk och Oljeön, guidad tur kombibiljett
  110 kronor, barn under 15 år gratis

  Dramatiserad visning
  125 kronor

  Dramatiserad visning barn, 6–15 år
  60 kronor

  Dramatiserad visning, familjebiljett
  2 vuxna + barn
  285 kronor

  Priser förbokade grupper
  650 kronor minimipris per grupp eller
  55 kronor per person (om antalet i gruppen överstiger 11 stycken)

  Skola (till och med gymnasiet)
  430 kronor minimipris per grupp eller
  35 kronor per elev

  Biljettförsäljning sommartid:
  Besökscentrum i Ängelsberg, inryms i Galleri Ängelsbergs brukshandel, Ängelsbergsvägen 15. GPS-position se nedan.

  Biljetter kan även köpas direkt hos guiden på bruket eller i förväg på:www.vastmanland.se.

  GPS-position
  WGS 84 decimal (lat, lon): 59.96770, 16.00808.