Rekommendera Skriv ut

Sådär, när företagen betygsätter klimatet.

2011-09-07  Ytterst medelmåttigt. Så kan man sammanfatta resultatet för Fagersta kommuns del, när servicemätningen INSIKT presenterades idag.

I Insikt, som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (och en indikator på företagsklimatet), får företagare som haft kontakt med kommunen betygsätta densamma. Fem myndighetsområden har undersökts: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd.

Företagare som haft kontakt med kommunen inom ett eller flera av dessa områden har fått svara på en enkät med frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De har också med hjälp av tre frågor fått göra en helhetsbedömning av servicen i kommunen. Fagersta kommun bedömdes endast i kategorierna Bygglov och Miljö- och hälsoskydd.

Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måttet "Nöjd-Kund-Index" (NKI).  Det genomsnittliga NKI-resultatet för samtliga 166 deltagande kommuner är 66, vilket enligt rapporten är ett förhållandevis bra betyg. Variationerna låg mellan 50-81.

I Västmanland är det Surahammars och Köpings kommuner som är bäst på att bemöta företagare. Särskilt Surahammar, som med sitt NKI på 80 poäng placerade sig som näst bäst i landet, bara 1 poäng efter vinnande Salem. Fagersta kommun hamnade med sina 65 poäng precis under medel, och har en del att jobba på för att förbättra sin position.

Bakom Insikt ligger SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som för första gången har genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat.

Läs hela rapporten här.

 

  • Sidansvarig
    Anna Hötzel
  • Senast ändrad
    torsdag, 08 september 2011