Rekommendera Skriv ut

Ekonomiskt stöd

Försörjningsstöd

Om man är arbetslös och inte har rätt till a-kassa kan man söka ekonomiskt stöd från kommunen, så kallat försörjningsstöd. Läs mer på kommunens webbplats. 

Kaalmo-dhaqaaleedyada

(Försörjningsstöd)
Haddii aad shaqo la’dahay oo aanad islamarkaasna xaq u lahayn a-kassa waxaad ka dalban kartaa taageero dhaqaale degmada, oo loo yaqaan taageerada masaariifta.

Faahfaahin dheeraad ka akhriso bogga internetka ee degmada. 

Introduktionsersättning och etableringsersättning 

Nyanlända flyktingar som deltar i kommunens introduktionsprogram kan få introduktionsersättning från kommunen. För att få ersättningen behöver man följa vissa villkor. Till exempel ska man delta i de aktiviteter som erbjuds, som svenskundervisning, samhällsorientering och praktik.

En ny lag om etablering för nyanlända flyktingar börjar gälla under 2010. Ansvaret för etableringsinsatser går då över från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Det innebär att nyanlända flyktingar som får uppehållstillstånd efter den 1 november 2010 ska vända sig till Arbetsförmedlingen för etableringsinsatser som svenska för invandrare, samhällsorientering och praktik. Personer som deltar i aktiviteterna har rätt till etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Kaalmo-dhaqaaleedka loogu talaggalay ku soo dhoweeynta bulshada iyo kaalmo-dhaqaaleedka loogu talaggalay xiriirka cusub

(Introduktionsersättning och etableringsstöd)
Qaxootiga dhawaan wadanka soo galay ee ka qeybgala qorshaha soo dhaweeynta ee degmada, waxay heli karaan gunnada soo dhaweynta ee degmadu bixiso. Si aad u hesho gunnadaas, waxaa loo baahan yahay in la buuxiyo shuruuddo. Tusaale ahaan, in si buuxda looga qeybqaato hawlaha loogu talogalay, sida waxbarashada afka swedish’ka, aqoonta arrimaha bulshada iyo tababarka goob shaqo.

Sharci cusub oo ku saabsan dejinta dadka qaxootiga ah ee dhawaan soo gala wadanka, ayaa hirgelaya 2010 gudihiisa. Masuuliyadda dejinta ayaa laga wareejinayaa degmooyinka, oo lagu wareejiyaa Arbetsförmedlingen. Taasi waxaa micnaheedu yahay, in qaxootiga cusub ee wadan yimaadaa ee la siiyo sharciga deggenaashaha, wixii ka dambeeya 1 nofeembar 2010 ay Arbetsförmedlingen kala xiriiraan arrimaha xiriirka la leh wax ka qabadka xiriirka cusub, sida jihaynta aqoonta iyo arrimaha bulshada iyo tababar ku qaadasho goob shaqo. Dadka hawlahaas ka qeybqaadanayaa waxay xaq u leeyihiin qaadashada etableringsersättning (kaalmo-dhaqaaleedka loogu talaggalay xiriirka cusub) oo ay bixiso Arbetsförmedlingen.