Rekommendera Skriv ut

Ny rapport visar på utmaningar för länet

Mer kompetens krävs för att hjulen ska fortsätta snurra

2012-01-30 Fler västmanlänningar som är 55+ men färre personer med eftergymnasial utbildning i länet än i riket i snitt. Och behovet av utbildad arbetskraft ökar. Det är några av de fakta som går att utläsa i nya rapporten "Västmanlands kompetenskarta".

Syftet med rapporten, som ger en ganska dyster bild med många utmaningar för bland annat kommunerna i den norra länsdelen, är att ge en bred bild av de sysselsattas utbildning och yrke under 2000-talet med fokus på:

• Den långsiktiga utvecklingen i utvecklingen av antalet sysselsatta

• Effekterna på sysselsättningen i samband med den förra lågkonjunkturen

• De sysselsattas rörlighet på arbetsmarknaden

Rapporten Västmanlands kompetenskarta har utarbetats av konsult Karsten Lundequist på uppdrag av Länsstyrelsen och i undersökningen, som avser perioden 1997-2009, ingår personer som är sysselsatta i hela riket, i Västmanland och dess kommuner.

Läs rapporten "Västmanlands kompetenskarta" här.

  • Sidansvarig
    Anna Hötzel
  • Senast ändrad
    måndag, 30 januari 2012