Rekommendera Skriv ut

Stadsbidrag till förbättrad demensvård

Fjärilen - demenssjukvårdens symbol


2012-01-04 Fagersta kommun har fått 439 153 kronor av Socialstyrelsen. Pengarna ska användas till att sprida kunskap bland personalen om de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdomar.


- Jag är jätteglad för att vi fick denna summa pengar, säger Martina Nordin, biträdande socialchef i Fagersta kommun.

- Vi skall nu i samverkan med Mitt Hjärta inplementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Rent konkret innebär pengarna att vi kommer att kunna utbilda personal - både på boenden och inom hemtjänsten - så att alla så snart som möjligt kommer att känna till de nationella riktlinjerna och arbeta efter dom.


Nationella riktlinjer för vård av personer med demenssjukdomar infördes 2011 i Sverige. Anledningen till detta är att vården ska vara lika bra över hela landet och att alla kommuner och landsting ska arbeta i enlighet med vetenskapligt beprövade metoder. I samband med detta fanns alltså även möjlighet för kommunerna att söka statsbidrag för att snabbt kunna föra ut kunskapen om riktlinjerna i organisationen.

Arbetet med att föra ut kunskapen om riktlinjerna ska ske i nära samarbete med landstinget och hela bidraget ska användas under 2012. En ekonomisk redovisning av hur pengarna använts ska skickas till Socialstyrelsen vid årets slut.

  • Sidansvarig
    Anna Hötzel
  • Senast ändrad
    onsdag, 04 januari 2012