Rekommendera Skriv ut

KS föreslår extra satsningar

Några skattekronor på bordet...

2011-10-18 Fagerstas budget har idag passerat kommunstyrelsen. Den eniga budgetberedningens förslag hade lagt en stabil grund och i kommunstyrelsen fanns utrymme för en del förslag på satsningar som nu kommunfullmäktige har att ta ställning till den 22 november.

De tre satsningarna som KS föreslår är:

• Socialnämndens ram utökas med 1 miljon kronor per år under de närmaste 3 åren, för personalförstärkningar inom äldre- och handkappomsorgen.

• Utbildning- och fritidsnämndens ram utökas med likaledes 1 miljon kronor under 3 år, för att möjliggöra personalsatsningar på förskole- och skolverksamheten.

• Kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter får för 2012 ett tillskott på 2,6 miljoner kronor för att man ska kunna göra riktade insatser för barn och ungdomar.

- Det är inga jättesatsningar, men tillsammans med 3,9 miljoner under tre år för utbildning av vård- och omsorgspersonal, är det dock framåtsyftande i en tid då många kommuner brottas med att fördela nedskärningar, säger kommunalrådet Stig Henriksson i en kommentar.

 

  • Sidansvarig
    Anna Hötzel
  • Senast ändrad
    tisdag, 18 oktober 2011