SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Sekretess och personuppgifter

Personuppgiftslagen, PuL, finns till för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks.

Många av de uppgifter som finns registrerade hos en kommun är offentliga och alla kan begära att få läsa dem. Men det finns också en hel del uppgifter där det inte är så utan där gäller sekretess. Det är sådana uppgifter som kan skada människors integritet och vilken typ av uppgifter det gäller står i Sekretesslagen.

Ett exempel på när sekretess gäller är:

  • När du får försörjningsstöd eller annat bistånd samt är registrerad i socialregistret. Då är dina uppgifter sekretessbelagda uppgifter enligt sekretesslagen sjunde kapitlet, paragraf fyra (7 kap § 4).

Du själv har naturligtvis rätt att läsa alla anteckningar om dig och att lämna synpunkter på den utredning som görs om dina ekonomiska och andra förhållanden som kan påverka beslutet.

Även på andra förvaltningar finns det tillfällen och ärenden där dina uppgifter skyddas av Sekretesslagen.

Tystnadsplikt

All personal på vård- och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Senast ändrad: 2017-10-17

Scrolla upp