SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Familjebehandling

Målgruppen är barn mellan noll och 18 år och deras familjer.

Vi arbetar tillsammans med hela familjen så att det kan bli en förändring som blir varaktig. Vi använder familjens egna styrkor och förmågor hos var och en. Då stärks känslan av att kunna förändra situationen så att alla mår bättre.

Vi arbetar med hela familjen och ibland träffar vi alla tillsammans och ibland föräldrar och barn var för sig. Föräldrarna får också råd och stöd genom samtal.

Barns behov i centrum, BBIC

Vi arbetar enligt BBIC där barnets behov är viktigast. Enligt den så kallade BBIC-triangeln tittar vi på barnets behov, familj och miljö samt föräldrarnas förmåga.

Mål med familjebehandlingen kan till exempel vara att:

  • familjen får ett fungerande samspel och kan komma överens med varandra
  • barn, ungdomar och föräldrar lär sig hantera konflikter
  • föräldrarna hittar nya strategier för att möta sitt barns behov
  • familjen skapar rutiner för att få struktur i vardagen
  • familjen ska få verktyg att stärka sina relationer
  • få stöd och kunskap som förälder om barn, unga och deras utveckling

Plats

Behandlingen sker i våra lokaler på Sveavägen eller hemma hos familjen.
Insatsen sker vardagar under dagtid.

Teorier

Vi arbetar bland annat utifrån:

  • Systemteori
  • Anknytningsteori
  • Lösningsfokuserat arbetssätt

Ansöka om familjebehandling

Familjebehandling är en frivillig insats inom öppenvården.

Du ansöker hos en socialsekreterare.
Receptionen socialförvaltningen: 0223 – 442 60

Telefontid:

Måndag 13.00-16.00
Tisdag 9.00-12.00
Fredag 10.00-12.00

Öppen väg

Du kan också kontakta familjebehandlare för att få 5 tillfällen till föräldrastöd utan att behöva ansöka
om bistånd för det.

Kontakta familjebehandlare på:
0223-440 19
0223-442 71

Senast ändrad: 2017-10-16

Scrolla upp