SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Avgifter

Avgifterna bestäms för varje år och gäller från och med den 1 januari till och med den 31 december. Denna broschyr visar de aktuella avgifterna. Fagersta kommun får information om nästa års avgifter i början på januari och därefter trycks broschyren för nästkommande år.

Hemservice, omsorg och trygghetslarm

Avgiften beräknas på din inkomst

Avgifter för hemservice och omsorg
0,5-6,5 timmar per månad 0 - 309,69 kronor per timme
Mer än 6,5 timmar per månad 0 - 2013,00 kronor per månad

Avgifter för trygghetslarm:
Kostnad för installationen 286 kronor
Förbrukningsartiklar 132 kronor
Enbart larm 150 kronor


Hemsjukvård

Telefonrådgivning Ingen avgift

Om du är inskriven i hemsjukvården:
Avgiften beräknas på din inkomst och ingår i avgiften för hemtjänst. 0 - 320 kronor per månad

Om du inte är inskriven:
Endast avgift en gång per dygn.
Kontorstid 80 kronor
Jourtid 160 kronor

Hjälpmedel
Bedömning 80 kronor
Utprovning 80 kronor
Uppföljning 80 kronor

Mat och pensionärsservice

Avgiften är lika oavsett inkomst

Avgifter för mat
Matdistribution 50 kronor per portion
Serviceboende 50 kronor per portion
Ej pensionär 59 kronor per portion
Särskilt boende 3 768,86 kronor per månad
Korttidsplatser 125,62 kronor per dygn
Dagverksamhet Strået 68 kronor per dag
Dagverksamhet Kontakten 68 kronor per dag

Avgifter för pensionärsservice
Gräsklippning och snöskottning
Zon 1 122,02 kronor per gång
Zon 2 134,91 kronor per gång
Zon 3 148,98 kronor per gång
Zon 4 161,91 kronor per gång

Häckklippning 35 kronor per meter/gång
Transport 217 kronor per gång
Övrigt 81 kronor per mantimme

Senast ändrad: 2017-02-14

Scrolla upp