Rekommendera Skriv ut

Översiktsplan

omk_over-amanning-110209Åmänningen.

Vi ser positivt på ett ökat byggande av bostäder i kommunen samt nyttjande av mark och vatten för rekreation och friluftsliv. Allt nyttjande ska vägas mot bevarandeintressen och hänsyn ska tas till de värden som finns i den befintliga miljön. Planeringen av mark och vatten ska göras med en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling som mål.

I Fagersta kommuns översiktsplan anges prioriteringar mellan de intressen som finns i olika delar av kommunen. Översiktsplanen hittar du i högermenyn.

  • Sidansvarig
    Merja Hellstrand
  • Senast ändrad
    måndag, 20 februari 2012