SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Anslagstavla, officiell

Det här är Fagersta kommuns officiella anslagstavla. Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning.

Från och med den 1 januari 2018 finns Fagersta kommuns officiella anslagstavla enbart på fagersta.se. Den direkta adressen är fagersta.se/anslagstavla.

Läs mer om hur du gör en överklagan här.

Aktuella anslag och kungörelser

Anslagsbevis utbildnings- och fritidsnämnden 17 januari 2018

17 januari 2018 klockan 13.08

Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 10 januari 2018

Anslaget publiceras den 17 januari 2018

Anslaget avpubliceras den 8 februari 2018
Förvaringsplats för protokollet är utbildnings- och fritidsförvaltningen, Fagersta kommunhus

Anslagsbevis socialnämnden 15 januari 2018

15 januari 2018 klockan 14.46

Socialnämndens arbetsutskotts paragrafer 3-5 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 15 januari 2018
Anslaget publiceras den 15 januari 2018
Anslaget avpubliceras den 5 februari 2018
Förvaringsplats för protokollet är socialförvaltningen, Fagersta kommunhus

Sista dag för laglighetsprövning är dagen innan anslagets avpublicering

Se alla handlingar samt protokoll från detta möte

Senast ändrad: 2018-01-18

Scrolla upp