SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Anslagstavla, officiell

Det här är Fagersta kommuns officiella anslagstavla. Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning.

Från och med den 1 januari 2018 finns Fagersta kommuns officiella anslagstavla enbart på fagersta.se. Den direkta adressen är fagersta.se/anslagstavla.

Läs mer om hur du gör en överklagan här.

Ordförandebeslut kommunstyrelsen 13 juli 2018

13 juli 10.23

Protokoll för ordförandebeslut i kommunstyrelsen är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 13 juli 2018
Anslaget sätts upp den 13 juli 2018
Anslaget tas ned den 6 augusti 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2 juli 2018

10 juli 08.59

Socialnämndens arbetsutskott protokoll §§ 156-173 har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 2 juli 2018
Anslaget §§ 156-173 sätts upp den 10 juli 2018
Anslaget §§ 156-173 avpubliceras 1 augusti 2018

Förvaringsplats för protokollet är socialförvaltningen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kungörelse om granskning

Ändring av detaljplan för Fårboområdet, Fagersta kommun.

Anslaget publiceras den 9 juli 2018
Anslaget avpubliceras den 30 juli 2018

Planhandlingar i pdf-format: https://avesta.se/bygga-bo-och-miljo/planering-byggande-och-boende/kommunens-planarbete/aktuella-planer-och-nyheter-hos-plan--bygg/andring-av-del-av-detaljplan-for-farboomradet-s188-fagersta-kommun/

Förvaringsplats är Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta kommun.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbjudan till samråd

Detaljplan för idrottshall med mera i Västanfors, Fagersta kommun.

Anslaget publiceras den 9 juli 2018
Anslaget avpubliceras den 13 augusti 2018

Planhandlingar i pdf-format: https://avesta.se/bygga-bo-och-miljo/planering-byggande-och-boende/kommunens-planarbete/aktuella-planer-och-nyheter-hos-plan--bygg/detaljplan-for-idrottshall-mm-i-vastanfors-fagersta-kommun/

Förvaringsplats är Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta kommun.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 3 juli 2018

4 juli 17.30

Utbildnings- och fritidsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 3 juli 2018
Anslaget publiceras den 4 juli 2018
Anslaget avpubliceras den 26 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är utbildnings- och fritidsförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordförandebeslut kommunstyrelsen 4 juli 2018

4 juli 13.41

Protokoll för ordförandebeslut i kommunstyrelsen är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 4 juli 2018
Anslaget sätts upp den 4 juli 2018
Anslaget tas ned den 26 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbjudan till samråd

Detaljplan del av Hindric-Persområdet, Fagersta kommun.

Anslaget publiceras den 4 juli 2018
Anslaget avpubliceras den 8 augusti 2018

Länk: https://avesta.se/bygga-bo-och-miljo/planering-byggande-och-boende/kommunens-planarbete/aktuella-planer-och-nyheter-hos-plan--bygg/detaljplan-for-del-av-hindric-persomradet-fagersta-kommun/

Förvaringsplats är Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta kommun.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämndens sammanträde den 18 juni 2018

Socialnämndens protokoll är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammansträdesdatum den 18 juni 2018
Anslaget publiceras den 2 juli 2018
Anslaget avpubliceras den 24 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är socialförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 14 juni 2018

28 juni 08.31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 14 juni 2018
Anslaget publiceras den 28 juni 2018
Anslaget avpubliceras den 20 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillkännagivande – Ändring av detaljplan för kvarteret Hyttbäcken mm, Fagersta kommun – antagande

27 juni 15.41

Sammanträdesdatum 26 juni 2018
Anslaget sätts upp den 27 juni 2018
Anslaget tas ned den 19 juli 2018

Läs protokollsutdraget här.PDF

Förvaringsplats för protokollet är Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta kommun.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds sammanträde den 26 juni 2018

27 juni 13.46

Nämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 26 juni 2018
Anslaget sätts upp den 27 juni 2018
Anslaget tas ned den 19 juli 2018

Läs protokollet här.PDF

Förvaringsplats för protokollet är Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta kommun.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildnings- och fritidsnämndens sammanträde 14 juni 2018

25 juni 15.22

Utbildnings- och fritidsnämndens protokoll har direktjusterats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 14 juni 2018
Anslaget publiceras den 25 juni 2018
Anslaget avpubliceras den 17 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är utbildnings- och fritidsförvaltningen, Fagersta kommunhus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds direktions sammanträde den 20 juni 2018

25 juni 11.41

Direktionens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 20 juni 2018
Anslaget sätts upp den 25 juni 2018
Anslaget tas ned den 17 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är NVK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni 2018

25 juni 09:12

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 18 juni 2018
Anslaget publiceras den 25 juni 2018
Anslaget avpubliceras den 17 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds direktions sammanträde den 14 juni 2018

20 juni 15.52

Direktionens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 14 juni 2018
Anslaget sätts upp den 20 juni 2018
Anslaget tas ned den 12 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är NVK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunstyrelsens sammanträde 18 juni 2018

19 juni 13.21

Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 18 juni 2018
Anslaget publiceras den 19 juni 2018
Anslaget avpubliceras den 11 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämndens arbetsutskott 4 juni 2018

18 juni 13.19

Socialnämndens arbetsutskott protokoll §§ 137-155 har justerats.

Sammanträdesdatum 4 juni 2018
Anslaget §§ 137-155 publiceras den 18 juni 2018
Anslaget §§ 137-155 avpubliceras 9 juli 2018


Förvaringsplats för protokollet är socialförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagsbevis överförmyndarnämndens sammanträde den 15 maj 2018

15 juni 13.40

Överförmyndarnämndens protokoll paragrafer 35 - 45 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 12 juni 2018
Anslaget publiceras den 15 juni 2018
Anslaget avpubliceras den 6 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är Överförmyndarnämndens kansli, Fagersta kommunhus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskotts 14 juni 2018

15 juni 7.34

Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 14 juni 2018
Anslaget publiceras den 14 juni 2018
Anslaget avpubliceras den 7 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är utbildnings- och fritidsförvaltningen, Fagersta kommun.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valnämndens sammanträde 12 juni 2018

14 juni 16.35

Valnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 12 juni 2018
Anslaget publiceras den 14 juni 2018
Anslaget avpubliceras den 4 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunstyrelsens sammanträde 5 juni 2018

14 juni 14.21

Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 5 juni 2018
Anslaget publiceras den 14 juni 2018
Anslaget avpubliceras den 6 juli 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunfullmäktige sammanträder

11 juni 15:52

Måndagen den 18 juni klockan 18.00 på Lindgården, lokal Hjortronmyren. Då behandlas bland annat:

  • Presentation av VafabMiljö
  • Årsredovisning år 2017 för VafabMiljö
  • Omorganisering av kommunstyrelsens förvaltningar
  • Aktualiserad investeringsbudget för år 2018
  • Genomlysning och konsekvensanalys gällande en sammanhållen färdtjänst
  • Försäljning av fastighet Fagersta 3:96

Sammanträdet kommer att webbsändas via kommunens hemsida fagersta.se. Där finns också föredragningslistan och handlingarna.

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet!

Eleonor Wikman
ordförande

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 30 maj 2018

8 juni 10.59

Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 30 maj 2018
Anslaget publiceras den 8 juni 2018
Anslaget avpubliceras den 30 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet är utbildnings- och fritidsförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensamma hjälpmedelsnämndens sammanträde 18 maj 2018

5 juni 10.54

Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 18 maj 2018
Anslaget publiceras 5 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet är Regionhuset, Västerås

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämndens arbetsutskott 4 juni 2018

6 juni 10.54

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll §§ 135-136 har direktjusterats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammansträdesdatum den 4 juni 2018
Anslaget §§ 135-136 publiceras den 4 juni 2018
Anslaget §§ 135-136 avpubliceras den 26 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet är socialförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildnings- och fritidsnämndens sammanträde den 23 maj 2018

5 juni 10.49

Utbildnings- och fritidsnämndens protokoll har direktjusterats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 23 maj 2018
Anslaget publiceras den 4 juni 2018
Anslaget avpubliceras den 26 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet är utbildnings- och fritidsförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds direktions sammanträde 24 maj 2018

4 juni 10.37

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 24 maj 2018
Anslaget sätts upp den 1 juni 2018
Anslaget tas ned den 25 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet är Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds kansli, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämnden den 21 maj 2018

29 maj 15.27

Socialnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammansträdesdatum den 21 maj 2018
Anslaget publiceras den 29 maj 2018
Anslaget avpubliceras den 20 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet är socialförvaltningen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 maj 2018

29 maj 7.40

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 21 maj 2018
Anslaget sätts upp den 29 maj 2018
Anslaget tas ned den 20 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norra Västmanlands ekonominämnds sammanträde 24 maj

24 maj 13.45

Norra Västmanlands ekonominämnds protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 24 maj 2018
Anslaget publiceras den 24 maj 2018
Anslaget avpubliceras den 15 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus

Senast ändrad: 2018-07-13

Scrolla upp