Rekommendera Skriv ut

Grundskoleverksamhet

bar-grundskolev

Grundskolan utgörs av den obligatoriska nioåriga grundskolan. Grundskolan är tillgänglig för barn mellan 7 och 16 år.
Utbildnings- och fritidsförvaltningen har ansvaret för skolverksamheten i Fagersta.

Kommunens grundskoleverksamhet är uppdelad på tre skolområden: Alfaskolans rektorsområde F-6, Mariaskolans rektorsområde F-6 och Risbroskolans rektorsområde F-9.

Målet för skolan i Fagersta är att ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter i att tala, lyssna, läsa, skriva och räkna. Skolan ska fostra eleverna till demokratiska människor. Delaktighet och ansvar skall öka i takt med ålder.

Allmänt om grundskolan

För det obligatoriska skolväsendet: grundskolan, sameskolan, specialskolan och särskolan gäller en läroplan – Lpo 94. Läroplanen, som fastställts av regeringen, styr skolan och innehåller bindande föreskrifter om verksamheten. Läroplanen kompletteras med kursplaner och timplaner.

Kursplanerna anger målen för utbildningen i det enskilda ämnet och timplanen anger undervisningstiden för ämnen och grupper av ämnen.

En viktig utgångspunkt i det lokala arbetet är delaktighet för elever, personal och föräldrar. Föräldraråd finns på samtliga skolor. Utvecklingsamtalet utgör basen för det ansvar som elever, föräldrar och skolpersonal gemensamt har för att på bästa sätt stödja elevens utveckling.

  • Sidansvarig
    Eva Netterdag
  • Senast ändrad
    fredag, 12 december 2014