Sista veckan!! Var med och förändra Fagersta!

sta-nyh-Fag-3dmod2-141021
Har du tankar om hur Fagersta kan utvecklas och förbättras?
Var då med i höstens öppna idésamråd om "Fördjupning av Översiktsplanen för Fagersta tätort" och dela med dig av dina funderingar. Direkt på en 3d-modell i din dator, som aktör i en workshop, via mail, post, telefon eller i en förslagslåda!

Läs mer om projektet på biblioteket; Västmannavägen 12, eller här på nätet. De synpunkter och förslag vi får in används som underlag i det fortsatta arbetet med planen.

Idésamrådet pågår till den 23 november och vi ser fram emot ditt deltagande!